فایل های پی دی اف

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطابق با اصلاحات1399/02/23                                              /uploads/files/null.pdf
آیین دادرسی کیفری(در 4 گام )ویژه آزمون وکالت و قضاوت                                    /uploads/files/adak-mola-karimi.pdf
حقوق و جزا عمومی (در 4گام)ویژه آزمون وکالت و قضاوت                                              /uploads/files/jaza-omomi.pdf