کارت شرکت در آزمون قضاوت ۹۹ منتشر شد

کارت شرکت در آزمون قضاوت ۹۹ منتشر شد
کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت (جذب عمومی دانشگاهیان و حوزیان) سال ۱۳۹۹ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. این آزمون روز جمعه ۲ آبان برگزار می‌شود. داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در آزمون تستی، روز جمعه مورخ ۹۹/۰۹/۲۱ در آزمون تشریحی شرکت خواهند نمود و از داوطلبان حوزوی پذیرفته شده برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت به عمل می‌آید.

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۸۲۵         تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۱   شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: در خصوص احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل دانش آموزان دانشسراهای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش و پرورش، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۲۵ تجدیدنظر با این استدلال که دانش آموزان دانشسراها پس از فارغ التحصیلی به استخدام در می‌آیند ولی فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از ابتدای تحصیل به استخدام در می آیند و دانش آموزان دانشسراها از شمول آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری خارج هستند، حکم به رد شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۹ تجدیدنظر به استناد آراء شماره ۷۵۸-۱۵؍۱۱؍۱۳۸۵، ۶۵۴-۶؍۸؍۱۳۸۶ و ۱۵۳-۱۲؍۳؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و این که عدم اشتغال به کار شاکیان مستند به فعل آنان نبوده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است.  با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.