کلید آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۹

کلید آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۹
سازمان سنجش آموزش کشور کلید آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۹ را منتشر کرد. کلید سوالات ارشد حقوق برای دفترچه نوع A ارائه گردیده است. آزمون کارشناسی ارشد در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مرداد در سراسر کشور و با تمهیدات خاص مربوط به شرایط کرونایی برگزار شد. نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد حقوق در دهه دوم شهریور و نتایج نهایی نیز تا اواخر مهر ماه اعلام خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۹ در جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد

آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۹ در جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد

آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۱۳۹۹ دانشگاه های سراسری و آزاد کشور صبح جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ با تمهیدات بهداشتی برای بیماری کرونا برگزار شد. در عصر همین روز دفترچه ارشد حقوق ۹۹ (دفترچه A) برای دانلود توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفت. مواد امتجانی دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه حقوق ۹۹ در ۱۷ ماده امتحانی می‌باشد که برای هر رشته و گرایش مجموعه حقوق مطابق جدول ضرایب مواد امتحانی دفترچه راهنما کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ضریب تخصیص شده است. رتبه و تراز دواطلبین ارشد حقوق در هر کد ضریب مطابق این ضرایب امتحانی محاسبه می‌گردد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۹ گفت: نتایج اولیه این آزمون دهه دوم شهریور و نتایج نهایی نیز تا اواخر مهر ماه اعلام خواهد شد.