اینستگرام

اینستگرام

تلگرام

تلگرام

ارسال کتاب

ارسال کتاب

محشای من قوانین با آخرین اصلاحیات منتشر شد

قانون مجازات اسلامی به روز شده و منطبق با اصلاحات 1399/02/23قانون اصلاح کاهش مجازات حبس تعزیری منتشر شد

۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان